Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/22/2024

(FO) Nociarová Lucia (14.12.1991)

Modrý Kameň , 99201 Modrý Kameň

Spisová značka, typ konania:
3OdK/22/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
Stav konania:
14.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Nociarová Lucia, , 99201 Modrý Kameň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 755,28 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie