Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/33/2024

(FO) Bobošíková Eva (26.06.1961)

Horská 1314/42 , 95806 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
38OdK/33/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 13.02.2024
Stav konania:
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bobošíková Eva, Horská 1314/42 , 95806 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie