Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/21/2024

(FO) Ferdinandová Erika (27.07.1984)

Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo

Spisová značka, typ konania:
23OdK/21/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
06.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ferdinandová Erika, 398, 92901 Veľké Blahovo, Slovensko
Lehoty:
15.04.2024 Pondelok
Základná prihlasovacia lehota na prihlásenie pohľadávok
30.04.2024 Utorok
Lehota na zaslanie správy o činnosti
30.04.2024 Utorok
Lehota na súpis majetku
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie