Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/26/2024

(FO) Waradzin Igor (01.11.1980)

Bratislava-Vajnory , 83107 Bratislava-Vajnory

Spisová značka, typ konania:
24OdK/26/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 04.04.2024
Stav konania:
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Waradzin Igor, , 83107 Bratislava-Vajnory, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie