Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/27/2024

(FO) Danihel Oliver (18.07.1989)

Námestie padlých hrdinov 122, 90028 Ivanka pri Dunaji

Spisová značka, typ konania:
24OdK/27/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danihel Oliver, Námestie padlých hrdinov 122, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie