Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Spisová značka, typ konania:
23OdK/22/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
13.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Plichtová Claudia, Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod, Slovensko
Lehoty:
18.03.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.04.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.04.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.05.2024 Štvrtok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.05.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 5 272,62 € , majetok v hodnote 258,10 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 9,50 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie