Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/23/2024

(FO) Domonkos Ondrej (26.07.1985)

Mostná ulica 454, 93021 Jahodná

Spisová značka, typ konania:
23OdK/23/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
08.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Domonkos Ondrej, Mostná ulica 454, 93021 Jahodná, Slovensko
Lehoty:
16.04.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.05.2024 Štvrtok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.05.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 32 654,15 € , majetok v hodnote 10 000,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie