Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/24/2024

(FO) Poláková Eva (07.08.1965)

Senica , 90843 Senica

Spisová značka, typ konania:
23OdK/24/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Poláková Eva, , 90843 Senica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie