Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/49/2024

(FO) Tóth Dušan (12.05.1965)

Jána Jonáša 6185, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
24OdK/49/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
06.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tóth Dušan, Jána Jonáša 6185, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie