Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/26/2024

(FO) Danihelová Žofia (27.01.1959)

Smolinské 294 , 90842 Smolinské

Spisová značka, typ konania:
23OdK/26/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danihelová Žofia, Smolinské 294 , 90842 Smolinské, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie