Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/45/2024

(FO) Bartko Dávid (21.05.1991)

Pradiareň 767, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
7OdK/45/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Ondrej Havír
Správca:
od 01.03.2024
Stav konania:
01.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bartko Dávid, Pradiareň 767, 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
18.03.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.04.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.04.2024 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.04.2024 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.05.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 97 044,66 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie