(PO) Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, IČO 00198862

Veľký Cetín , 95105 Veľký Cetín

Spisová značka, typ konania:
3K/290/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
Stav konania:
22.08.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.12.1996 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.08.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 10.11.2015
do 20.06.2017
Navrhovatelia:
Hlinka Blažej, Na výhone 581, 95106 Vinodol, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--