Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/1/2024

(FO) BENCSIKOVÁ Alžbeta (19.04.1978)

Leles 438 , 07684 LELES

Spisová značka, typ konania:
30OdS/1/2024, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
01.03.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
10.05.2024 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia: 65.00%
Návrh splátkového kalendára:
História stavov konania:
16.02.2024 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
01.03.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
BENCSIKOVÁ Alžbeta, Leles 438 , 07684 LELES, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie