(PO) Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach, IČO 00198650

Pohranice , 95102 Pohranice

Spisová značka, typ konania:
3K/11/1993, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
Stav konania:
28.03.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.07.1993 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
28.03.1996 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 05.01.2016
do 23.05.2017
Navrhovatelia:
Polomský Ján, JUDr., Miletičova 21 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--