(PO) MEDIN Plus, s.r.o., IČO 36328855

Kostolná - Záriečie 149, 913 04 Kostolná - Záriečie

Spisová značka, typ konania:
38K/7/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 07.03.2024
Stav konania:
07.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
MEDIN Plus, s.r.o., IČO 36328855, Kostolná - Záriečie 149, 913 04 Kostolná - Záriečie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie