Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/56/2024

(FO) Mirgová Lenka (02.11.1989)

Jakubany 624 , 06512 Jakubany

Spisová značka, typ konania:
7OdK/56/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Ondrej Havír
Správca:
Stav konania:
14.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mirgová Lenka, Jakubany 624 , 06512 Jakubany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--