Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/52/2024

(FO) Fertő Július (04.07.1976)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Spisová značka, typ konania:
1OdK/52/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Ing. Mgr. Zuzana Dinková
Správca:
Stav konania:
29.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.02.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fertő Július, Višňové 29 , 98262 Višňové, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 692,39 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--