Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/52/2024

(FO) Červík Jaroslav (03.03.1989)

Hodruša-Hámre 808, 96663 Hodruša-Hámre

Spisová značka, typ konania:
2OdK/52/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Červík Jaroslav, 808, 96663 Hodruša-Hámre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 4 293,38 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--