Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/55/2024

(FO) Roman Ján (09.01.1969)

Ihľany 173, 05994 Ihľany

Spisová značka, typ konania:
3OdK/55/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 13.03.2024
Stav konania:
13.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Roman Ján, 173, 05994 Ihľany, Slovensko
Lehoty:
28.03.2024 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.04.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.05.2024 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
13.05.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.05.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 10 999,77 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--