Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/59/2024

(FO) Porčogoš Martin (09.09.2000)

Levočská 1527, 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/59/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 21.03.2024
Stav konania:
21.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Porčogoš Martin, Levočská 1527, 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
05.04.2024 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
06.05.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.05.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.05.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
05.06.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--