Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/20/2024

(FO) Žilincová Erika (16.11.1971)

Tvrdošín , 02744 Tvrdošín

Spisová značka, typ konania:
2OdK/20/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žilincová Erika, Tvrdošín , 02744 Tvrdošín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--