Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/28/2024

(FO) Ölvecký Ladislav (07.04.1979)

Tatranská 2384, 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
32OdK/28/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
Stav konania:
14.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ölvecký Ladislav, Tatranská 2384, 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 119,48 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie