Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/43/2024

(FO) Foťko Laurinc (05.01.1975)

Malé Leváre 59, 90874 Malé Leváre

Spisová značka, typ konania:
81OdK/43/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
Stav konania:
15.05.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.03.2024 - Vyhlásený konkurz
15.05.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Foťko Laurinc, 59, 90874 Malé Leváre, Slovensko
Lehoty:
29.04.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.05.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.05.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
17 233,61 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
96 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
62 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie