Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/36/2024

(FO) Kochajdová Dagmar (24.08.1957)

Senica , 90501 Senica

Spisová značka, typ konania:
23OdK/36/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
27.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kochajdová Dagmar, Senica , 90501 Senica, Slovensko
Lehoty:
11.04.2024 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
13.05.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.05.2024 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.05.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.06.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 8,60 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie