Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/41/2024

(FO) Horváth Martin (29.10.1983)

Krásnohorské Podhradie , 04941 Krásnohorské Podhradie

Spisová značka, typ konania:
26OdK/41/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
23.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horváth Martin, , 04941 Krásnohorské Podhradie, Slovensko
Lehoty:
08.04.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
07.05.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.05.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.05.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.06.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 2 028,33 € , majetok v hodnote 500,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie