(PO) JAS, s.r.o., IČO 31673643

Budovateľská 2710/13, 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
2K/10/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 13.03.2024
Stav konania:
13.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JAS, s.r.o., IČO 31673643, Budovateľská 2710/13, 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie