Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024

(FO) Mikunda Ľubomír (04.09.1984)

Porúbka , 01311 Porúbka

Spisová značka, typ konania:
7OdK/29/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
Stav konania:
19.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mikunda Ľubomír, Porúbka , 01311 Porúbka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--