Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/52/2024

(FO) Horňák Mário (18.07.1991)

Kostolište , 90062 Kostolište

Spisová značka, typ konania:
81OdK/52/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Radim Hudec
Správca:
od 26.03.2024
Stav konania:
26.03.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.03.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horňák Mário, , 90062 Kostolište, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--