Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/3/2024

(FO) Rigler Ján (21.02.1964)

Kamenný Most 322, 94358 Kamenný Most

Spisová značka, typ konania:
32OdS/3/2024, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
Stav konania:
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
14.03.2024 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Rigler Ján, 322, 94358 Kamenný Most, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie