(PO) HORICA s.r.o., IČO 51115999

Skuteckého 133/30, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2K/4/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
04.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--