Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 6OdS/2/2024

(FO) SOPKO Slavomír (21.12.1971)

Nižný Hrušov 569, 09422 Nižný Hrušov

Spisová značka, typ konania:
6OdS/2/2024, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Alena Sabolová
Správca:
Stav konania:
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
15.03.2024 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
SOPKO Slavomír, 569, 09422 Nižný Hrušov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--