(PO) MDM Slovakia, s.r.o., IČO 36231789

Nádražná 35, 90901 Skalica

Spisová značka, typ konania:
36K/3/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
--
Stav konania:
04.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
História stavov konania:
18.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Hrnčiřík Ondrej, Ľudové námestie 487, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie