(PO) IVAN metal, s.r.o., IČO 44702531

Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

Spisová značka, typ konania:
1K/2/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
--
Stav konania:
04.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
História stavov konania:
19.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Žilina, IČO , Janka Kráľa 2 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--