(PO) V-STAVBA, spol. s r.o., IČO 34102809

Brnianska 6, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38K/12/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 11.04.2024
Stav konania:
11.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
V-STAVBA, spol. s r.o., IČO 34102809, Brnianska 6, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie