Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/4/2024

(FO) Hudecová Monika (03.02.1970)

Jelenec 265 , 95173 Jelenec

Spisová značka, typ konania:
32OdS/4/2024, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
Stav konania:
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
20.03.2024 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Hudecová Monika, Jelenec 265 , 95173 Jelenec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie