(PO) Leonid, s. r. o., IČO 53443080

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spisová značka, typ konania:
21K/12/2024, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 04.04.2024
Stav konania:
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Leonid, s. r. o., IČO 53443080, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovensko
Lehoty:
19.04.2024 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.05.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.05.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.06.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.06.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--