Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2024

(FO) Beníková Danica (19.01.1977)

Mokraď 2168/1A , 03861 Vrútky

Spisová značka, typ konania:
2OdS/1/2024, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
03.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
12.03.2024 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
03.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Beníková Danica, Mokraď 2168/1A , 03861 Vrútky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie