Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 10OdS/1/2024

(FO) Beník Milan (31.05.1971)

Mokraď 2168/1A , 03861 Vrútky

Spisová značka, typ konania:
10OdS/1/2024, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
História stavov konania:
12.03.2024 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
04.04.2024 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Beník Milan, Mokraď 2168/1A , 03861 Vrútky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--