Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/36/2024

(FO) Dubovský Milan (11.10.1978)

SNP 323, 93505 Pukanec

Spisová značka, typ konania:
20OdK/36/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. PaedDr. Andrea Kontárová
Správca:
Stav konania:
11.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dubovský Milan, SNP 323, 93505 Pukanec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie