Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/50/2024

(FO) Döme Tibor (19.10.1988)

Michal na Ostrove 287, 93035 Michal na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
60OdK/50/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
18.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Döme Tibor, 287, 93035 Michal na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
03.05.2024 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.06.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.06.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.06.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.07.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--