(PO) DB Nutrition s.r.o, IČO 47635754

Sibírska 1598/13, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
24K/15/2024, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
od 20.04.2024
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
DB Nutrition s.r.o, IČO 47635754, Sibírska 1598/13, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
06.05.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.06.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.06.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.06.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.07.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--