Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/48/2024

(FO) Repaská Eva (01.04.1963)

Spišská Nová Ves , 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
88OdK/48/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jana Trnečková
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Repaská Eva, , 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
04.06.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.06.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie