Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/49/2024

(FO) Dzurik Eugen (22.08.1975)

Medzevská 709, 04423 Jasov

Spisová značka, typ konania:
88OdK/49/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jana Trnečková
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dzurik Eugen, Medzevská 709, 04423 Jasov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie