Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/48/2024

(FO) Žiga František (18.07.1989)

Čakanovce 113, 04445 Čakanovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/48/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žiga František, 113, 04445 Čakanovce, Slovensko
Lehoty:
06.05.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.06.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.06.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.06.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.07.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 500,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie