Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/49/2024

(FO) Sedláková Mária, Mgr. (07.04.1946)

Kavečianska cesta 1103/23 , 04001 Košice - Sever

Spisová značka, typ konania:
26OdK/49/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 20.04.2024
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sedláková Mária, Mgr., Kavečianska cesta 1103/23 , 04001 Košice - Sever, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie