Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/37/2024

(FO) Halász Štefan (25.07.1966)

Čínska 2525, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/37/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Halász Štefan, Čínska 2525, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
04.06.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.06.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.07.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie