Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/41/2024

(FO) Hano Jozef (10.10.1968)

Topoľčany , 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/41/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hano Jozef, , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
06.05.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.06.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.06.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
19.06.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.07.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie