Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/78/2024

(FO) Mirga Martin (23.04.1995)

Výborná 86, 05902 Výborná

Spisová značka, typ konania:
3OdK/78/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 18.04.2024
Stav konania:
18.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.03.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mirga Martin, 86, 05902 Výborná, Slovensko
Lehoty:
03.05.2024 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.06.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.06.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.06.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.07.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 392,15 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--