(PO) Poľnohospodárske družstvo v Pribete, IČO 00193241

Rúbaňská 15, 94655 Pribeta

Spisová značka, typ konania:
32K/5/2024, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Muziková
Správca:
--
Stav konania:
20.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
História stavov konania:
08.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.04.2024 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Buona s.r.o., IČO 31420877, Dolnopeterská 1456/8, 947 01 Hurbanovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--