(PO) Dandyho gastro s. r. o., IČO 54474051

Píniová 14, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
24K/17/2024, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.04.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.04.2024 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dandyho gastro s. r. o., IČO 54474051, Píniová 14, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--